Rozbudowa budynku pensjonatu, wykończenie wnętrz

W związku z realizacją projektu:
Poszerzenie oferty turystycznej firmy poprzez rozbudowę budynku pensjonatowego wraz z wyposażeniem, zakup wyposażenia rekreacyjno – sportowego oraz zakup busa do przewozu turystów.

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1 D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Podschemat: 1.1 D1.a Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
(z wykluczeniem projektów z zakresu centrów pobytowych EURO 2012)


Opublikowano: 18 lutego 2014

Zlecę wykopy pod fundamenty i wywóz ziemi

Zapytanie w związku z realizacją projektu:

Poszerzenie oferty turystycznej naszej firmy poprzez rozbudowę budynku pensjonatowego wraz z wyposażeniem, zakup wyposażenia rekreacyjno – sportowego oraz zakup busa do przewozu turystów.

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1 D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Podschemat: 1.1 D1.a Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu


Opublikowano: 18 lutego 2014