71 307
Firm Budowlanych

                                   

Otrzymaj Oferty Teraz »

REGULAMIN SERWISU ZLECENIABUDOWLANE24H.PL

 1. Administratorem serwisu zleceniabudowlane24h.pl jest Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Przedmiotem regulaminu są zasady funkcjonowania, polityka prywatności oraz warunki korzystania z serwisu internetowego zleceniabudowlane24h.pl, który przeznaczony jest dla użytkowników szukających partnerów handlowych lub wykonawców w branży, której dotyczy serwis internetowy.
 3. Rolą serwisu zleceniabudowlane24h.pl jest agregowanie treści i informacji dotyczących branży budowlanej poprzez udostępnianie użytkownikom do przeglądania bazy firm utworzonej przez Administratora z publicznie dostępnych rejestrów i źródeł informacji, przykładowych zleceń oraz dodatkowych informacji i treści związanych z tematyką serwisu. Serwis umożliwia także przejście (przekierowanie po kliknięciu w linki zamieszczone w serwisie) do serwisu internetowego Administratora dostępnego pod adresem internetowym www.oferteo.pl i korzystania z jego funkcjonalności – przykładowo poprzez złożenie zapytania ofertowego lub dołączenie do dostawców mogących składać oferty w odpowiedzi na zapytania użytkowników serwisu www.oferteo.pl. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem www.oferteo.pl odbywa się już na zasadach wskazanych w regulaminie tego serwisu dostępnym pod adresem https://www.oferteo.pl/regulamin.html Użytkownik może, ale nie ma obowiązku korzystania z serwisu www.oferteo.pl oraz dostarczanych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu internetowego zleceniabudowlane24h.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.
 5. Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.zleceniabudowlane24h.pl/regulamin

I. OPŁATY

Korzystanie z serwisu, w tym z usług elektronicznych świadczone przez Administratora za pomocą serwisu zleceniabudowlane24h.pl są bezpłatne.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie z serwisu zleceniabudowlane24h.pl nie wymaga podania przez użytkownika swoich danych osobowych. Rolą serwisu jest przede wszystkim udostępnianie informacji dotyczących tematyki serwisu. Sam serwis nie świadczy usług elektronicznych wymagających podania przez użytkownika swoich danych osobowych.
 2. Serwis umożliwia przejście (przekierowanie po kliknięciu w linki zamieszczone w serwisie) do innego serwisu internetowego Administratora dostępnego pod adresem internetowym www.oferteo.pl i korzystania z jego funkcjonalności – przykładowo poprzez złożenie zapytania ofertowego lub dołączenie do dostawców mogących składać oferty w odpowiedzi na zapytania użytkowników serwisu www.oferteo.pl. Podczas korzystania z tego serwisu mogą być przetwarzane dane osobowe użytkownika, ale są one w takim wypadku przetwarzane na podstawie regulaminu tego serwisu dostępnym pod adresem https://www.oferteo.pl/regulamin.html oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności tego serwisu dostępną pod adresem https://www.oferteo.pl/polityka-ochrony-prywatnosci
 3. Administrator nie zbiera i nie umożliwia podawania danych osobowych za pomocą serwisu zleceniabudowlane24h.pl. W przypadku jednak gdyby mimo wszystko użytkownik podał swoje dane – na przykład kontaktując się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie serwisu, to Administrator spełnia niniejszym związane z tym obowiązki informacyjne.
 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 6. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nie wymaga podania danych osobowych.
 7. W przypadku skontaktowania się użytkownika z Administratorem może on przetwarzać podane przez niego dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim wypadku będzie w zależności od celu kontaktu: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane w zależności od podstawy prawnej – odpowiednio: (1) przez okres niezbędny do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres niezbędny do jej wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy lub (2) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców – dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 9. Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, Administrator korzysta z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, MailChimp czy Facebook. Administrator bba o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności”.
 10. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies. Więcej na ten temat określono w Polityce cookies.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy użytkownikami serwisu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane.
 2. Zabrania się rozpowszechniania lub przekazywania osobom trzecim pozyskanych z serwisu informacji (nie dotyczy dozwolonego użytku prywatnego).
 3. Zabrania się umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabrania się umieszczania w serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

Złóż własne zapytanie o usługę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »