Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Wykonanie instalacji doziemnej gazu dla budynku usługowego

Potwierdzone telefonicznie

Firma, pilnie, poszukuje wykonawcy instalacji doziemnej gazu n/c ? 40 PE i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego w Łodzi.

Instalacja doziemna ma być wykonana z rur ? 40 mm i włączona do przyłącza gazowego śr/c DN 25 PE.
Instalacja będzie zakończona kurkiem odcinającym zlokalizowanym w szafce na budynku.
Instalację doziemną należy wykonać z rur polietylenowych.

Rury i kształtki łączyć przy pomocy elektrokształtek, elektrooporową.
Pionowy odcinek zabezpieczyć rurą filtracyjną.

Instalacja wewnętrzna:
Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z: rur stalowych, czarnych przewodowych bez szwu
Połączenie rur: spawane, spawy doczołowe
Zaleca się spawanie rur metodą elektryczną. Dopuszczalne jest spawanie acetylenowe.
Przewody montować na istniejących ścianach i belkach.

Zakres prac w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej:
1. przyłącze gazowe śr/c Dn 25 PE o długości L=10 mb
2. punkt redukcyjno-pomiarowy o przepływowości 10 m3/h w linii ogrodzenia
3. instalacja zewnętrzna doziemna łącząca wolnostojący punkt redukcyjno-pomiarowy z przyłączanym obiektem, wewnętrznej instalacji gazowej
4. armatury odcinającej na przyłączu.

Poszukujemy firmy bądź fachowca.

Wstępne oferty (robocizna + sprzęt / materiały dostarczymy we własnym zakresie) proszę składać do dnia 01.08.2010 r. – wybierzemy najkorzystniejszą ofertę po czym skontaktujemy się z oferentem w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Termin rozpoczęcia prac: początek sierpnia.