Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Rozbudowa Campu, wypoczynek dla dzieci i młodzieży – realizacja projektu

Potwierdzone telefonicznie

Zapytanie dotyczy projektu:

“Stworzenie unikalnej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Campu w Radkowie”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.


Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.

Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu.

Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

Proszę o oferty.

Słowa kluczowe: