Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Przegląd instalacji elektrycznej w 2 budynkach mieszkalnych

Potwierdzone telefonicznie

Zapraszamy wyłącznie firmy z Łodzi i okolic.

Wspólnota mieszkaniowa w imieniu której działa jej Zarząd, zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej, w zakresie 5-cio letniego przeglądu technicznego w 2 budynkach i 58 lokalach nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 58

Przegląd ma polegać na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – zgodnie z wymogami art. 62 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem
zawierającym między innymi: wyniki pomiarów, ocenę zgodności

otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów, wnioski i zalecenia.

Maksymalny termin wykonania robót ustala się na dzień 31.12.2010r.

Przy składaniu ofert proszę o podawanie ceny brutto za przegląd 1 lokalu.