Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Naprawa nawierzchni asfaltowej – łącznie ok. 400m2

Potwierdzone telefonicznie

Dotyczy : zapytanie – zadanie „Kanalizacja sanitarna w msc. Ostrów i Skoloszów w gminie Radymno

Prosimy uprzejmie o złożenie oferty cenowej na wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej w ilości około 200m2 po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Ostrowie oraz około 200m2 po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Skołoszowie .

Termin wykonania – od 01.07.2010 r. do dnia 30.07.2010r.

Za wykonane roboty płatne przelewem w terminie 35 dni po wykonaniu robót i otrzymaniu faktury VAT.


Rozliczenie ilości wykonanych robót nastąpi wg obmiaru sprawdzonego przez Kierownika robót oraz ceny jednostkowej za wykonanie 1 m2 nawierzchni asfaltowej wg oferty złożonej przez Pana Firmę.

Ofertę cenową prosimy dostarczyć w terminie do dnia 30.06.2010r., za co uprzejmie z góry dziękujemy.

Z poważaniem
Anna

Słowa kluczowe: