Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Ekspertyza 3 hal magazynowy, łącznie 13.500m2

Potwierdzone telefonicznie

Proszę o ofertę na wykonanie ekspertyzy budowlanej.

Podaję zakres i wstępne materiały do przygotowania wyceny kosztów ekspertyzy:

Baza logistyczna składająca się z 3 hal magazynowych o powierzchni 4.500m2 jedna.

W jednej z hal część powierzchni zabudowano pomieszczeniami biurowymi.


Ekspertyza powinna zawierać:
– porównanie stanu faktycznego inwestycji z dokumentacją wykonawczą.
– wyszczególnienie usterek lub braków związanych z wykonaniem inwestycji.
– zawierać kalkulację nakładów finansowych jakie właściciel musiałby ponieść aby doprowadzić inwestycję do stanu takiego jak przewidywał zakres umowy (czyli ogólnie suma kosztów związanych z usunięciem braków i usterek na takim poziomie aby zagwarantować możliwość bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania).

Proszę o oferty.