Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Zlecenie na prace dekarskie – odgrom, rynny, pokrycie, malowanie

Potwierdzone telefonicznie

Instalacja odgromowa na dachu.

1.Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju od 120mm w ciągu poziomym 90m.
2.Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie 90sztuk.
3.Montaż wsporników na dachu krytym papą lub blachą 90sztuk.
4. Uzupełnienie-uszczelnienie obróbek przy uchwytach odgromowych 90sztuk.

Proszę o podanie do każdego podpunktu ceny za metr lub mb.

Roboty blacharsko-dekarskie.

5.Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 79 metrów.
6.Rozebranie obróbek okapów-pasa nadrynnowego z blachy nadającej się do użytku24metry kw.
7.Wymiana haka rynnowego 156sztuk
8.Naprawa rynien przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 78 metrów.
9.Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynk.Z drobną naprawą i poprostowaniem-odcinki pionowe24 metry.
10. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną-jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia pasa nadrynnowego 26metrów kw.
11.Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy tytanowo-cynkowej 26metrów kw.
12.Naprawa obróbek blacharskich wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń pasów podrynnowych41metrów.
13. Smarowanie-gruntowanie 1 raz pasa podrynnowego z blachy środkiem bitumicznym wraz z przygotowaniem powierzchni 42metry kw.
14 pokrycie obróbek blacharskich pasa podrynnowego papą termo-zgrzewalną 41metrów kw.
15.Miniowanie rynien i rur spustowych 103metry.
16.Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 102 metry.
17.Wymiana rynien półokrągłych o średnicy 100mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 3 metry.

Roboty izolacji termicznej rurociągu i naczynia zbiorczego na dachu.

18.Demontaż izolacji z papy na rurociągach o śr.Zewn.Ponad 114mm.Jedna warstwa 3.50 metra kw.
19.Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości od 3-50mm.O śr. Zewnętrznej 168-219mm 3.50 metra kw.
20.Owinięcie izolacji rurociągu taśmą lub folią aluminiową 3.50 metra.
21.Demontaż płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej-zbiorniki6 metrów kw.

Proszę o podanie cen do każdego podpunktu.

Słowa kluczowe: