Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Zlecę wykonanie projektu Architektoniczno-Budowlanego Rozbudowy Hotelu

Potwierdzone telefonicznie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe: rozbudowy i przebudowy hotelu oraz restauracji w Gniewkowie

Zakres zamówienia:

1. etap /koncepcja architektoniczna/ – Przedstawienie koncepcji architektonicznej określającej rozwiązania funkcjonalne oraz podstawowe dane budowlane i materiałowe /obiekt wraz przyległym terenem/


2. etap /projekt architektoniczno-budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę/ – Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmującego wszystkie niezbędne opracowania m. in. : architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne i z zakresu uzbrojenia i zagospodarowania terenu

3. etap /opcja dodatkowa/: Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej składającej się z przedmiaru robot, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiot zamówienia ma umożliwić zamawiającemu przeprowadzenie postępowania wyłaniającego wykonawcę robot budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych dla realizacji zezwoleń i decyzji.

Lokalizacja: Gniewkowo, ul. Kątna 14 /powiat inowrocławski/. Budynek zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 15 Toruń-Inowrocław

Opis przygotowania oferty:
• Wstępny szkic koncepcji architektonicznej w formie 4 widoków elewacji /w formacje JPG/
• Oferta cenowa w rozbiciu na poszczególne zakresy zamówienia /3 etapy/

Kryteria wyboru oferenta:
• Cena – 60%
• Wstępny szkic i opis koncepcji architektonicznej – 30%
• Termin realizacji – 10%

Oferty prosimy przesyłać elektronicznie /e-mail/, listownie lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w terminie do 30 listopada 2009 roku

Zapytania szczegółowe oraz inne niezbędne informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Zdjęcia aktualnego obiektu /JPG/ zostaną przesłane mailowo po uprzednim zapytaniu. Ewentualne spotkania u zamawiającego prosimy poprzedzić telefonem.

Zamawiający podany w danych kontaktowych:

Krótka charakterystyka stanu obecnego:
Obiekt został wybudowany w 1994 roku /6 pokoi hotelowych, zaplecze kuchenne oraz restauracja na 60 miejsc – 144 m2/. W 2004 roku wykonano dobudowę nowego obiektu – pow. użytkowa 1280 m2 /kuchnia z zapleczem i magazynami – 240 m2, sala bankietowa – 400 m2, sala konferencyjna 120 m2, 16 pokoi hotelowych zlokalizowanych na 2 piętrach – 480 m2/. Jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Od strony wejścia głównego znajduje się parking samochodowy wyłożony kostką typu „Polbruk” na 30 stanowisk. Konstrukcja budynku jest tradycyjna; ściany wykonane z pustaka typu „suporeks” ocieplone styropianem grubości 14 cm, strop w części z 1994 roku wykonany z płyt „żerańskich” w części dobudowanej w 2004 roku strop typu „terriva”. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą koloru bordowego. Dobudowana część zawiera dwa strychy nieużytkowe – docelowo przewidziane na lokalizację central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
Budynek aktualnie posiada podłączenie do następujących mediów: energia elektryczna, woda, ścieki. Budynek jest podłączony do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ogrzewanie zapewnione jest z własnej kotłowni mocy 120 KW /oddzielny budynek/ zasilanej Eko-groszkiem.

Potrzeby funkcjonalne inwestora i główne założenia dla zakresu prac projektowych:
W wyniku przebudowy hotel powinien utrzymać i wypełnić kryteria kategoryzacyjne w zakresie 3 gwiazdek /wielkość pokoi, holu recepcyjnego itp./

W ramach przebudowy powinny powstać nowe pokoje hotelowe /minimum 6 pokoi 2 osobowych każdy z węzłem sanitarnym/ – nadbudowa nad starą częścią obiektu. Przebudowa węzła recepcyjnego oraz schodów wejściowych na hotel powinna być dostosowanie do w/w kryterium kategoryzacyjnego.

Koncepcja architektoniczna powinna zaproponować nowe rozwiązania poprzez przebudowę lub dobudowę i wyeksponowania istniejące funkcje np. sala bankietowa – zmiana wejścia lub utworzyć całkowicie nowe funkcje /np. ogród zimowy, taras dla gości hotelowych, sauna itp/. Inwestor oczekuje propozycji podnoszących funkcjonalność oraz estetykę obiektu, które będą ustalane w ramach szczegółowych konsultacji. Wszystkie pomieszczenia muszą mieć zapewnioną wentylację co najmniej grawitacyjną.

Zabezpieczenia p. poż. należy projektować w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów

W ramach koncepcji należy zaproponować przede wszystkim rozwiązania umożliwiające scalenie dwóch brył architektonicznych /stary -1994 r i nowy obiekt-2004 r/.

Propozycja powinna znacznie zwiększyć atrakcyjność wizualną obiektu oraz podnieść jego estetykę. Zewnętrzna stylistyka i kolorystyka powinna nawiązywać do aktualnego stanu obiektu.

Dla osób niepełnosprawnych należy zaprojektować łatwy dostęp do budynku.

Projekt zagospodarowania przyległego terenu /tylna część obiektu/ powinien zaproponować sposób spędzania wolnego czasu przez gości hotelowych oraz możliwość organizowania bankietów i imprez w scenerii plenerowej /oczko wodne, elementy małej architektury, ścieżki, ogrodzenie/

Opcja dodatkowa: zaproponować umeblowanie i aranżację pokoi hotelowych oraz innych powstałych w trakcie przebudowy pomieszczeń. Pokoje hotelowe: gniazda komputerowe, odrębne gniazda zasilające dla komputerów i podłączenie do sieci
internetowej; instalację RTV i telefoniczną (telefon wewnętrzny).

Załączniki:
Dla właściwej orientacji w przedmiocie zamówienia i dla umożliwienia kalkulacji ceny oferty zamawiający udostępnia:

• Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu /w razie potrzeby możliwość uzupełnienia i zmiany/
• Plan sytuacyjny – podkłady geodezyjne terenu inwestycji
• Materiały i dokumentacja techniczna istniejącego obiektu /wersja poglądowa/
• Komplet zdjęć aktualnego obiektu

Słowa kluczowe: