Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Zlecę ułożenie kostki brukowej na pow. 136m2

Potwierdzone telefonicznie

Zlecę ułożenie kostki brukowej 136m2.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Łodzi zleci:

1. ułożenie betonowej kostki brukowej o grubości 8cm wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem projektu odwodnienia, na pow. ok. 136m2, (we wjeździe do nieruchomości i na części podwórka),
2. demontaż istniejących wsypów do piwnic,
3. wykonanie odwodnienia wjazdu i podwórka.


Wymagany termin wykonania robót: do 31.10.2010 r.
Szczegóły można omówić w siedzibie administracji.

Po wybraniu przez Wspólnotę Mieszkaniową najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu n/w dokumenty:
– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– uprawnienia budowlane i zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika robót,
– polisę ubezpieczeniową oc od prowadzonej działalności.

Słowa kluczowe: