Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Zlecę aprawę dachu budynku biurowego w W-wie

Potwierdzone telefonicznie

Zlecę naprawę dachu budynku biurowego w Warszawie.
Dysponuję pełna dokumentacją foto.
Poszukuję wykonawcy, który jest przygotowany technologicznie do n/w czynności:

na podstawie wykonanych odkrywek oraz dokumentacji technicznej, stwierdzono następujący układ warstw na dachu budynku biurowego Terminalu Cargo:
– żwir,
– folia Sika PVC 18 G,
– przekładka z włókniny,

– termoizolacja (styropian) gr. 16 cm,
– paroizolacja,
– strop.

Zalecenia:
Izolacja wodochronna uległa naturalnym procesom starzeniowym. Z tego względu należy przewidzieć jej całkowitą wymianę. Ponieważ izolacja wodochronna uległa skurczeniu przede wszystkim w miejscach ekspozycji na warunki atmosferyczne, jako tymczasowe rozwiązanie zaleca się wykonanie następujących prac:
– tymczasowy demontaż wszystkich obróbek
odcięcie pasa folii wzdłuż attyk oraz innych elementów wyposażenia dachu np. świetlików,
– naklejenie nowego pasa folii zgodnie z załączonymi szkicami; przed przystąpieniem do prac
należy przeprowadzić próbę zgrzewania w celu sprawdzenia kompatybilności materiałów,
– zamontowanie kołkowanej listwy mocującej izolację
– ponowny montaż obróbek.
Po wykonaniu powyższych tymczasowych prac dach powinien podlegać okresowym przeglądom.

8.2. Należy wymienić wszystkie elementy które uległy uszkodzeniu na dachu, to znaczy:
– wpusty,
– obudowę świetlików.
8.3. Nieszczelności na połaci należy naprawić poprzez naklejenie łat naprawczych z materiału tego samego rodzaju co materiał wbudowany na dachu. Przed przystąpieniem do napraw należy starannie oczyścić powierzchnię folii.

Proszę o oferty pod warunkiem:
8.4. Przed przystąpieniem do napraw przyszły wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia dokumentację warsztatową, zgodnie z poniższa definicją:
Rysunkami warsztatowymi są rysunki, diagramy, zestawienia oraz inne dane przygotowane specjalnie dla celów wykonania robót. Rysunki warsztatowe mają obejmować wszystkie informacje odnoszące się do określonego punktu, w szczególności rodzaj użytego materiału, rozmiar, wielkość, obróbkę wstępną, wykończenia a także wszystkie elementy złączne, zamocowania, wypełnienia, szczeliwa, wyposażenie dodatkowe, powłoki gruntowe, pokrycie, w tym marki i numery identyfikacyjne producenta oraz procedury montażowe.
Wykonawca ma za zadanie przygotować rysunki warsztatowe, dane produktów oraz próbki do zilustrowania określonej części robót.
Dokumenty zawierające informacje o użytych materiałach lub sprzęcie mają zawierać tylko istotne informacje wymagane przepisami lub normami.

Słowa kluczowe: