Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku

Potwierdzone telefonicznie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku komunalnego.

Zakres robót obejmuje:

1. Wzmocnienie konstrukcji budynku:
1.1. Wzmocnienie ścian obiektu słupami stalowymi i żelbetowymi.
1.2. Wzmocnienie stropów obiektu podciągami stalowymi.
1.3. Wzmocnienie stateczności poprzecznej i podłużnej budynku, poprzez wykonanie ściągów stalowych.

1.4. Naprawę pęknięć ścian elewacji poprzez przemurowanie i wzmocnienie spinaczami stalowymi.
1.5. Wzmocnienie żelbetowych płyt stropowych.

2. Wzmocnienie fundamentów budynku:
2.1. Rozbiórkę istniejących schodów betonowych.
2.2. Wzmocnienie nośności fundamentów poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego fundamentu płytą żelbetową.
2.3. Wykonanie opasek żelbetowych oraz tarasu żelbetowego wzmacniającego.

Proszę o oferty.

Słowa kluczowe: