Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Wykonanie inwentaryzacji budynków i instalacji

Potwierdzone telefonicznie

Proszę o złożenie oferty na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynków i instalacji:

– wod.-kan.,
– c.o.,
– elektrycznej,
– sprężonego powietrza,

oraz sporządzenie dokumentacji technicznej inwentaryzowanych obiektów.

Pow. działki: 1,428 ha.
Kubatura zabudowania: ok 19.000 m3.

Opis budynków:

– administracyjno-biurowe,
– 3 hale produkcyjne,
– magazyn materiałów,
– komora malarska,
– śrutownia,
– pomieszczenia socjalne.

Proszę o oferty.