Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Wspólnota Mieszkaniowa zleci wymianę WLZ

Potwierdzone telefonicznie

Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gdynia ul. Surmana.

Wymiana instalacji WLZ, rozdzielni głównej i administracyjnej.

– Wymiana rozdzielni licznikowych 16szt.
Rozdzielnia licznikowa dostosowana do układu pomiarowego trój fazowego z zabezpieczeniem przedlicznikowym (rozłącznik bezpiecznikowy 750V/25A STF) + RF 3F 80A

– Wymiana rozdzielni głównej.

Rozdzielnia główna wyposażona w Rozłącznik bezpiecznikowy 3 bieg. SLP00 –2szt, gniazdo bezpiecznikowe DO23*63A 1szt , ochronniki przepięciowe 4 bieg. Typu B+C wyłącznik główny z cewką samowybijakową 200A
Przed wyjściem z klatki schodowe zamontować przycisk przeciwpożarowy głównego wyłącznika prądu..

– Wymiana rozdzielni administracyjnej.
Rozdzielnia ADM wyposażona w Wyłączniki nadmiarowo prądowe Typ. S 6 szt, Automat schodowy 1szt, transformator dzwonkowy 1szt, ogranicznik mocy 1szt.

– WLZ
Wykucie bruzdy pod rurę PCV 47 o długości 20m, ułożenie w uprzednio wykutej bruzdzie WLZ LGy5*25mm2 o długości 20m, ułożenie odcinka zasilającego od ZK do RG Kabla YKY5*35mm2 w róże osłonowej na tynku długość odcinka około 40m
Demontaż i montaż puszek i pierścieni rozgałęźnych 5*25mm2, 5szt.

– Wykonać urządzenie wyrównawcze na budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy uzupełnić tynki po robotach instalacyjnych, puszki rozgałęźne, układy pomiarowe, zabezpieczenia przedlicznikowe i rozdzielnie główne dostosować do oplombowania, zgłosić do odbioru i powtórnego oplombowania przez ZE.
Rozdzielnia główna i ADM mają być odpowiednio opisane i oznakowane.

Wykonać kontrolne pomiary elektryczne wymienionych instalacji.