Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Wspólnota Mieszkaniowa zleci remont elewacji (ocieplenie, remont loggii)

Potwierdzone telefonicznie

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przedkłada zapytanie o cenę wykonania następujących prac remontowo – budowlanych na nieruchomości przy ul. Wandy 6 w Warszawie:

1. Ocieplenia dwóch ścian szczytowych i dwóch ścian osłonowych.
Powierzchnia ścian szczytowych: 139,28 m2 każda (12,92 /wys/ x 10,78 /szer/)
Powierzchnia ścian osłonowych: 428,17 m2 każda (12,92 /wys/ x 33,14 /szer/)
Łączna powierzchnia ścian do ocieplenia: 1.134,90 m2.

Ocieplenie powierzchni stropodachu- pow. 320 m2

Technologia ocieplenia ścian:

Wariant I
a. styropian 14cm
b. tynk mineralny
c. dwukrotne malowanie emulsją zewnętrzną akrylową

Wariant II
a. styropian 14cm
b. tynk akrylowy
c. dwukrotne malowanie emulsją zewnętrzną akrylową

Wariant II
a. styropian 14cm
b. tynk akrylowy
c. dwukrotne malowanie farbą zewnętrzną silikonową

2. Wymiana okien w części wspólnej nieruchomości – na dwóch klatkach schodowych oraz w piwnicach.
Okna na klatkach schodowych: 1,15/szer/ x 0,90 /wys./
Sztuk:12; uchylno – rozwieralnych jednoskrzydłowych, PCV 5 komorowych, kolor biały, parapety zewnętrzne – blacha powlekana, kolor biały.
Okna w piwnicach: 0,55/szer/ x 0,75 /wys./
Sztuk:12; rozwieralne, PCV, kolor biały, parapety zewnętrzne – blacha powlekana, kolor biały.

3. Remont 16 loggii:
8 loggii: 445 /dł./ x 120 /szer./
8 loggii: 418 /dł./ x 121 /szer./
Technologia wykonania:
Skucie wierzchniej warstwy, Izolacja papą termozgrzewalną, Obróbka blacharska – blachą ocynkowaną, Wylewka betonowa do 5 cm zatarta na ostro, Zagruntowanie.
Wyczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonowych:
8 szt.: 445 /dł./ x 110 /wys./
4 szt.: 890 /dł./ x 110 /wys./

4. wymiana 4 rur spustowych długość- 13 m.
5. wymiana pasa podrynnowego, długość 66,28 m.
6. wymiana opaski wokół budynku: / obwód długości trzech ścian: 77 m/
Technologia: kostka Bauma 6cm, podsypka cementowo – piaskowa.
7. Montaż nowych zadaszeń nad wejściami do budynku. konstrukcja stalowa z pokryciem PCV.
8. wymiana drzwi wejściowych. 2 szt. drzwi stalowe. Przeszklone w górnej części z dwoma profilami pionowymi. Otwierane na zewnątrz. Wyposażone w samoza-mykacz, stopkę, klamkę z zamkiem oraz gałkę od zewnątrz.
9. montaż poręczy przy wejściu do klatek schodowych. Rura stalowa, malowana.
10. montaż płytek ceramicznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych na schodach wejściowych do budynku.
11. Remont dwóch klatek schodowych:
Technologia:

Wariant I
a. Zeskrobanie starych warstw farby
b. Drobne naprawy tynkarskie
c. Gładź gipsowa na wysokość lamperii
d. Malowanie ścian oraz sufitu /w tym spody zbiegów i spoczników/ farbami Dekoral.
e. Naprawa schodów na klatkach schodowych (drobne naprawy) oraz czyszczenie.

Wariant II
a. Zeskrobanie starych warstw farby
b. Dwukrotne zaciągniecie ścian oraz sufitów /w tym spody zbiegów i spoczników/ gładzią gipsową
c. Malowanie ścian oraz sufitu /w tym spody zbiegów i spoczników/ farbami Dekoral.
d. Naprawa schodów na klatkach schodowych (drobne naprawy) oraz czyszczenie.

Informacja dodatkowa:
1) Wykonanie ocieplenia ścian szczytowych zostanie poprzedzone demontażem azbestu jako istniejącej izolacji. W związku z powyższym oferta na wykonanie ww. prac powinna zawierać wycenę demontażu i utylizacji azbestu na podstawie posiadanych przez Wykonawcę uprawnień, bądź uprawnień podwykonawcy.
2) Oferta na wykonanie prac objętych niniejszym zapytaniem powinna zawierać informację o kosztach wykonania poszczególnych prac odpowiednio do numeracji jw.
3) W przypadku gdy Wykonawca posiada pracownię projektową, Wspólnota powierzy wykonanie projektu wykonawczego wybranemu Wykonawcy jako integralną część zamówienia. W takim przypadku, przy składaniu oferty należy wyraźnie zaznaczyć gotowość do przyjęcia zlecenia na wykonanie ww. projektu.
4) Złożenie oferty powinno być poprzedzone we własnym zakresie wstępną inwentaryzacją w celu jak najdokładniejszej wyceny prac. Wartość robót jaka zostanie określona w umowie na wykonanie prac remontowo – budowlanych zostanie ostatecznie uzależniona od założeń i rozwiązań ujętych w projekcie wykonawczym oraz danych z niego wynikających.

Słowa kluczowe: