Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Ułożenie kostki brukowej w Domu Studenta

Potwierdzone telefonicznie

Proszę o złożenie oferty wg ceny brutto na wykonanie prac obejmujących:

– wykopanie dołów i zamocowanie stóp betonowych tzw. szklanek
wg określonego szkicu pod wiatę rowerową,
– przygotowanie podłoża pod kostkę /najtańszą/ ok. 60 m2,
– dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania
zlecenia,
– ułożenie kostki wraz z obrzeżami,

– uporządkowanie terenu i wywiezienie pozostałości,
– założony termin wykonania do 15.05.2009.

Słowa kluczowe: