Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Przeglądy 116 budynków mieszkalnych, 5-letnie

Potwierdzone telefonicznie

Przeglądy mają dotyczyć budynków mieszkalnych szt. 116 w Szczecinie.

Zapłata przelewem na podstawie faktury VAT po dokonaniu odbioru protokółów przeglądów.

Druk protokółu do wglądu w siedzibie SCR.

Finalizacja zlecenia przewidywana na koniec października.


Proszę o oferty.