ZIS s.c. Zbigniew Czerski, Wojciech Czerski, Wioleta Radzewicz