Waldi. Przedsiębiorstwo techniczno – budowlane. Krupka Waldemar