Tranzyt. Przedsiębiorstwo budowlane, usługi ogólnobudowlane. Kraśniewska I.