Stawal sp.j. Przedsiębiorstwo budowlane. Sulikowski S., Dimke W.