Stanbud. Przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego i usług. Stankiewicz L.