Spec Dróg s.c. Zakład usługowo – remontowy. Grotkiewicz M., Jakosz J.