Skar-Bud. Zakład robót inżynieryjno – budowlanych. Zewnętrzne sieci wod.-kan.