Senbud. Sprzedaż, montaż i wykonawstwo obiektów z płyt warstwowych. Sencerz M.