Roguski Andrzej. Roboty ziemne, wykopy, niwelacje terenu