MTM II. Przedsiębiorstwo budowlano – usługowo – handlowe