Majerski Józef. Budownictwo, budowa domów pod klucz