Kozak Ryszard, mgr inż. Zakład budowlany, projektowanie i nadzór