Komplex. Zakład budowlano – remontowy. Leszczyński J.