Jerzy Cudnoch. Roboty ziemne usługi koparko – spycharką