Grzelak Tomasz i Spółka. Budowa obiektów przemysłowych, remonty