Elżbieta Perz. FHU. Utylizacja azbestu, usługi blacharsko – dekarskie, produkcja systemów rynnowych