Elbud. Przedsiębiorstwo budowlano – usługowe. Luranc B.