Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Budowa mieszkań