Borkowski Marcin. Przedsiębiorstwo techniczno – budowlane