Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Naprawa placu manewrowego o pow. ok. 4.000m2

Potwierdzone telefonicznie

Zapraszam do składania ofert na wykonanie naprawy placu manewrowego wykonanego z kostki betonowej 8cm fazowanej.

Sumaryczna powierzchnia placu do naprawy ok. 4000m2.

Wykaz pól składających się na tę powierzchnię znajduje się na załączonym rysunku, gdzie zaznaczone są etapowania wykonywanych napraw.
Etapowanie pól żółtych będzie uzgadniane na bieżąco. Terminal jest w ciągłym użytkowaniu stąd konieczne jest to etapowanie robót.

W załączeniu przedstawiamy technologię wykonania naprawy.

Nieprzekraczalny termin wykonania usługi 31 sierpnia 2010.

Płatność przelewem 30 dni po wykonaniu usługi.

Wartość netto robót zostanie określona jako iloczyn ceny jednostkowej (na 1 m2) podawanej przez Oferenta i pomierzonej po wykonaniu prac naprawionej powierzchni placu manewrowego.

Uwaga. Warstwa istniejącej kostki betonowej jest w dobrym stanie i zakładamy możliwość odzyskania nawet 90%, ale trzeba uwzględnić czyszczenie tej kostki.

W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej netto na 1m2 powierzchni oraz referencji i doświadczeń z innych wykonywanych tego typu robót oraz NIP, REGON i KRS.

Słowa kluczowe: