Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Firmy opracowujące projekty instalacji kolektorów słonecznych – stała współpraca

Potwierdzone telefonicznie

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kredytami z dotacjami na zakup kolektorów słonecznych poszukuję firm (z całej Polski), którym będę mógł zlecić opracowanie:

1. Projektów budowlano-wykonawczych rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;

2. Projektów instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;

W obu przypadkach chodzi oczywiście o instalcje kolektorów słonecznych.


Co jest oczywiste – wymagane odpowiednie uprawnienia.

Poproszę o oferty wraz z ceną za każdy rodzaj opracowania.

Współpraca na terenie całej Polski.

Słowa kluczowe: