Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Nie każdy właściciel budynku dysponuje jego pełną dokumentacją techniczną. Szczególnie, jeżeli dane obiekty zostały wzniesione dawno temu np. w czasach przedwojennych, albo kiedy często zmieniały właściciela. Na co dzień, tego typu dokumenty nie są specjalnie potrzebne, jednak w niektórych sytuacjach, skompletowanie pełnej dokumentacji jest konieczne. Szczegółowe plany mogą się przydać np. w przypadku planowanej przebudowy lub kiedy ktoś jest zainteresowany sprzedażą budynku. Oryginalne plany można zastąpić dokumentacją, która powstanie, gdy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja budowlana

inwentaryzacja budynku

Kto może przeprowadzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku, pozwala na sporządzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku, biorąc pod uwagę jego stan faktyczny w danym momencie. Może ona zostać wykonana jedynie przez osobę, która ma stosowne kwalifikacje. Jeżeli zachodzi konieczność przygotowania projektów, które mają być wykorzystane jako podstawa do przeprowadzenia przebudowy, konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych.

Dlaczego przeprowadza się inwentaryzację budowlaną?

Jak wspomniano wcześniej inwentaryzacja budowlana może być konieczna w wielu sytuacjach. Należy ją przeprowadzić, kiedy inwestor chce mieć aktualny obraz swojego budynku. W wielu przypadkach, jak wspomniano wcześniej szczególnie w starszych domach dokumentacja jest niekompletna, zniszczona lub zaginęła. Czasem zdarza się też, że w projekcie zaszyły zmiany i należy go uaktualnić. 

Rzeczywisty i aktualny obraz budynku przydaje się w wielu sytuacjach. Przede wszystkim warto go posiadać, gdy planuje się różne prace budowalne, remonty, nadbudowy czy rozbudowy. Może być także potrzebny w przypadku składania wniosku o uzyskanie samodzielności lokalu,  czy jego adaptacji do innych warunków. 

Jaki jest zakres inwentaryzacji budowlanej?

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana ma zakres zależny od potrzeb danego inwestora. Ustala się go indywidualnie przed rozpoczęciem prac. Inwentaryzacja może dotyczyć wszystkich zagadnień technicznych związanych ze stanem budynku lub tylko niektórych elementów takich jak:

  • opis stanu technicznego obiektu (zawierający informacje dotyczące tego, z jakich materiałów jest on zbudowany, jaka jest lokalizacja i jakie są wartości najważniejszych parametrów), 
  • rzuty kondygnacji i ich wymiary, 
  • rzut dachu, 
  • przekroje także z rzędami posadzek i wysokościami, 
  • elewację,
  • fotografie dotyczące różnych obszarów budynku, 
  • schematy pomieszczeń, budynki i elewacji.

Szczegółowo przygotowana inwentaryzacja opisuje dokładne położenie budynku na działce, a także dotyczyć umiejscowienia instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Do dokumentacji mogą być także dołączone mapki, szkice oraz rzuty poszczególnych elementów. Wszystko po to, aby uzyskać jak najbardziej wierny obraz sytuacji. 

inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja powykonawcza budynku przepisy 

Wszystkie kwestie dotyczące inwentaryzacji powykonawczej budynków są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z listopada 2011 roku na temat standardów dotyczących wykonywania pomiarów. 

Zgodnie z przepisami, inwentaryzację przeprowadza się, aby ustalić potrzebne dany oraz uzupełnić dokumentację.

Inwentaryzacji budowlanej dotyczy także rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 roku.

Dlaczego warto zlecić inwentaryzację?

Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z wieloma niezaprzeczalnymi korzyściami. Przede wszystkim, dzięki niej możliwe jest powstanie jak najbardziej dokładnej dokumentacji projektu, która może się bardzo przydać. Na jej podstawie można przeprowadzać rzetelne prace budowlane. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, ponieważ przerabiając obiekty już istniejące, można napotkać wiele niespodziewanych utrudnień. Ponadto, posiadając pełną i rzetelną dokumentację możliwe jest przyspieszenie prac i skrócenie czasu realizacji inwestycji. 

Standardowe ceny inwentaryzacji budowlanej sięgają około 3 do 7 zł za metr kwadratowy. Oczywiście poszczególne ceny różnią się nieco, zależnie od kilku czynników. Są one określane indywidualnie, zależnie od tego jak bardzo skomplikowany jest projekt, jaka jest jego lokalizacja oraz jaki jest dostęp do pomieszczeń i innych elementów. 

Inwentaryzacja budowlana ma bardzo duże znaczenie. Dzięki dokładnie zebranej dokumentacji, możliwe jest dokładne zapoznanie się z cechami danego obiektu. Brak przeprowadzenia inwentaryzacji może sprawić, że przyjęte będą zbyt asekuracyjne rozwiązania jak np. niepotrzebne usunięcie elementów, które są w dobrym stanie, czy narażenie inwestorów na dodatkowe problemy. 

Inwentaryzację mogą przeprowadzić tylko osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje. Jest to bardzo ważne. Nie warto także decydować się na skorzystanie ze zbyt tanich usług, ponieważ poprawnie i rzetelnie przygotowany projekt musi trochę kosztować. Zalecane jest indywidualne podejście do każdego budynku, aby naprawdę rzetelnie zweryfikować obiekt i zyskać pełny obraz sytuacji. 

Złóż własne zapytanie o usługę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »