Cennik budowlany – kompleksowy przewodnich po cenach w budownictwie

Ceny w budownictwie zmieniają się dynamicznie. Szczególnie wziąwszy pod uwagę ostatni okres, który nie tylko przyczynił się do znacznego wzrostu ceny materiałów budowlanych, ale także zmodyfikował warunki i stawki pracy fachowców. Jak prezentuje się dzisiejszy cennik usług budowlanych w porównaniu z ubiegłym rokiem? Jakich cen możemy się spodziewać w nadchodzącym okresie?

Cennik budowlany 2020

Cennik budowlany – jak wyglądały ceny w ubiegłym roku?

Ubiegły rok mógł się nam wydawać bardzo burzliwy, jeżeli chodzi o wahania cen usług budowlanych. Na samym tylko przełomie lutego i marca wzrosły one o około 2% w stosunku do stawki z początku roku. Następnie – po około półprocentowym spadku, odnotowywanym do czerwca 2019, wartość usług oraz materiałów budowlanych powoli się podnosiła, osiągając pod koniec roku wartość o 4,6% wyższą od styczniowej.

Zważywszy na fakt, że mówimy tutaj o wahaniu cen, następującym na przestrzeni jednego tylko roku – różnica jest naprawdę spora. Jak jednak sytuacja prezentowała się w – trzeba przyznać – wyjątkowo specyficznym, 2020 roku?

cennik budowlany 2021

Ceny w budownictwie – co się zmieniło?

Cennik budowlany 2020 prezentuje się jeszcze bardziej zaskakująco niż ten, który znamy z roku ubiegłego. Co ciekawe – najgwałtowniejszy wzrost cen usług budowlanych nastąpił na przestrzeni stycznia i lutego, nie zaś – jak zapewne wszyscy byśmy się spodziewali – po marcowych wydarzeniach, związanych z wybuchem pandemii.

Po podniesieniu pułapu o 2% w jeden tylko miesiąc, ceny usług budowlanych rosły stopniowo w sposób nieprzerwany aż do połowy maja, kiedy to podwyżka w stosunku do cen grudniowych zeszłego roku wyniosła ok. 4.1%. Warto tutaj zaznaczyć, że w omawianym okresie cena samego tylko betonu wzrosła o ponad 8%. Zgodnie ze statystykami producentów nie przyczyniło się to jednak w żaden sposób do spadku popytu na surowiec.

Do bezpośrednich przyczyn wzrostu cen w budownictwie w 2020 roku z pewnością należałoby zaliczyć:

  • Zwiększenie płacy minimalnej na początku roku, które przyczyniło się do znacznie wyższych kosztów utrzymania robotników budowlanych
  • Wzrost inflacji
  • Wyższe ceny energii elektrycznej
  • Obniżenie koniunktury, związane z pandemią koronawirusa

Do sierpnia 2020 podwyżka cen w budownictwie zwiększyła się do pułapu 4,6%, osiągając tym samym identyczną wartość z tą, która odnotowaliśmy na przestrzeni całego ubiegłego roku. Analizując tendencje rynkowe możemy przypuszczać, że do końca roku będzie ona wynosiła w przybliżeniu 8% w stosunku do cen z początku roku – co w połączeniu z różnicą, którą odnotowaliśmy w 2019 da nam łącznie skok cen, wynoszący około 13% w skali dwóch lat.

Trzeba przyznać, że sytuacja na ten moment prezentuje się już wyjątkowo burzliwie. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają prognozy ekspertów w zakresie cen usług budowlanych w 2021 roku.

Cennik budowlany 2021 – jakie mamy prognozy na przyszłość?

To jednak jeszcze nie koniec podwyżek. Przyszły rok prezentuje się wyjątkowo mało optymistycznie dla osób, planujących wszczęcie budowy lub prac remontowych. A to za sprawą wprowadzenia w życie kolejnego etapu regulacji unijnych, dotyczących stosowanych w budownictwie surowców. Od 31 grudnia 2020 roku firmy budowlane będą zobligowane do stosowania w budownictwie i eksploatacji budynków certyfikowanych, energooszczędnych surowców, zapewniających – zdaniem ministerstwa rozwoju – niższe koszty, związane z wytwarzaniem energii cieplnej.

W praktyce oznacza to konieczność utylizacji niespełniających unijnych wymogów materiałów budowlanych oraz wzrost cen surowców nawet o 30% w stosunku do stanu dzisiejszego!

Trwają jednak obecnie negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami, działającymi w branży budowlanej a ministerstwem, odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie nowych przepisów o odroczenie terminu obowiązywania ustawy do stycznia 2023 roku. Powodem opóźnienia wzrostu cen jest fakt, iż branża budowlana ma bardzo duży potencjał poprawy sytuacji gospodarczej kraju po zastoju, spowodowanym wydarzeniami związanymi z pandemią SaRS-CoV-2.

Obecne tendencje cenowe na rynku budowlanym nie powinny nikogo dziwić – zmieniają się nie tylko standardy, dotyczące surowców, wykorzystywanych w budownictwie, ale także zasady, dotyczące opłacania robotników. Wraz ze stopniowym wzrostem płacy minimalnej możemy się spodziewać również rosnących cen usług, świadczonych w przeważającej większości przez pracowników fizycznych, dla których stanowi ona podstawę wynagrodzenia. 

Pozytywnym aspektem obecnej sytuacji oraz rosnących kosztów wykonania samej usługi budowlanej jest fakt, że wraz z nimi wzrośnie również potencjał termoizolacyjny realizowanych projektów, w związku z czym na przestrzeni lat będziemy mogli zauważyć niższe zużycie energii, koniecznej do ogrzania budynku. Ponadto wyższy standard wykorzystywanych surowców pozytywnie przełoży się na trwałość budowanych z ich użyciem domów, dzięki czemu będziemy mogli dłużej cieszyć się efektami naszej inwestycji bez konieczności podejmowania dodatkowych kosztów, związanych z eksploatacją budynku.

Złóż własne zapytanie o usługę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »