Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Budowa zespołu budynków 661,68m2 oraz 620,78m2 części usługowo-hotelowej

Potwierdzone telefonicznie

Developer o ugruntowanej pozycji poszukuje wykonawcy robót związanych z wybudowaniem w stanie surowym zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługowo-hotelową i rekreacyjną wraz z infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie m.in.:

1. wykonanie wszystkich robót przygotowawczych i związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy,

2. budowę w stanie surowym zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługowo-hotelową
i rekreacyjną (budynki posiadają pięć kondygnacji nadziemnych i powierzchnię zabudowy odpowiednio 661,68m2 oraz 620,78m2),

3. wykonanie obejść sieci wodnej i elektrycznej energetycznej (likwidacja kolizji) wraz przebudową stacji trafo oraz przekładka kolektora kanalizacji sanitarnej,

4. wykonanie sieci i przyłączy wodnych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (wraz z obiektami towarzyszącymi: podziemne zbiorniki wód deszczowych, przepompownie, itp.),

5. zorganizowanie, prowadzenie, nadzór oraz koordynacja robót prowadzonych przez podwykonawców,

6. obsługę geodezyjna i geotechniczną,

7. wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej dla obiektów i branż objętych zakresem przedsięwzięcia inwestycyjnego,

8. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i robót zapewniających prawidłową
i nieprzerwaną obsługę inwestycji wynikającą z warunków udzielonej gwarancji oraz rękojmi w okresie ich trwania,

9. ścisłą współpracę z inwestorem przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Proszę o oferty.