Kierownik budowy w zakresie montażu konstrukcji stalowej i inne

Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie montażu konstrukcji stalowej, montażu dachów płaskich oraz elewacji z płyt warstwowych.

Zakres zadań:
– nadzór nad terminową i zgodną z projektem realizacją robót;
– uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych;
– prowadzenie dokumentacji budowy;
– kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z przepisami BHP;
– zabezpieczenie terenu budowy;


Opublikowano: 18 lutego 2014