Zlecenie na prace dekarskie pięciu budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa zleci naprawę pokrycia dachu w czterech 5 – kondygnacyjnych budynkach wielorodzinnych. Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną z lekkim spadem do środka z rurami spustowymi wewnątrz.

Naprawa ma polegać na podklejeniu papy w miejscach przecieków, uszczelnieniu masą bitumiczną styków pokrycia dachu z murkami ogniowymi, naprawach pokryć tynkowych i obróbek blacharskich kominów. W miejscach gdzie jest źle wyprofilowana połać dachowa właściwie ją wyprofilować w kierunku rury spustowej.

Do złożenia oferty konieczna będzie wizja budynków i wykonanie obmiarów.
Jako alternatywę można składać oferty na wymianę pokrycia na nowe wraz z naprawami kominów jak, powyżej, ale podstawą jest oferta na naprawę.
Proszę nie podawać ceny za m.kw., tylko i wyłącznie cenę całości robót dla poszczególnych budynków.
Jedyna akceptowalna forma oferty to kosztorys w KNR-ach zawierający przedmiar i wycenę robót.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Zlecę dokończenie instalacji elektrycznej po elektryku

Zlecę dokończenie instalacji elektrycznej po elektryku.

Proszę o oferty.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Zlecę montaż domofonu analogowego w kamienicy

Zlecę montaż domofonu analogowego w małej, jednopiętrowej kamienicy z kilkoma lokatorami.

Proszę o przybliżony cennik robocizny z materiałem.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Zakup i instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Zlecę zakup i wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla 3 osób wraz z formalnościami

Proszę o oferty.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Szukam kierownika budowy

Aktualnie poszukujemy pracowników na następujące stanowisko KIEROWNIK BUDOWY.

Kandydaci powinni posiadać:
– Odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia przewidziane w Prawie Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górniczym
(Warunek konieczny – praca na powierzchni na terenie zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny)
– powinni być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– Udokumentowane doświadczenie zawodowe.


Opublikowano: 18 lutego 2014