Wykonanie inwentaryzacji budynków i instalacji

Proszę o złożenie oferty na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego budynków i instalacji:

– wod.-kan.,
– c.o.,
– elektrycznej,
– sprężonego powietrza,

oraz sporządzenie dokumentacji technicznej inwentaryzowanych obiektów.


Opublikowano: 18 lutego 2014