Zlecę niwelacja terenu, budowa dróg, wykonanie fundamentów pod elektr. wiatrowe

Firma zagraniczna, zleci wykonanie n/w prac;
– pomiary geodezyjne,
– niwelacja terenu,
– wykonanie dróg,
– wykonanie fundamentów pod wieże elektrowni wiatrowych

Proszę o oferty.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Budowa zespołu budynków 661,68m2 oraz 620,78m2 części usługowo-hotelowej

Developer o ugruntowanej pozycji poszukuje wykonawcy robót związanych z wybudowaniem w stanie surowym zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługowo-hotelową i rekreacyjną wraz z infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie m.in.:

1. wykonanie wszystkich robót przygotowawczych i związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy,

2. budowę w stanie surowym zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługowo-hotelową
i rekreacyjną (budynki posiadają pięć kondygnacji nadziemnych i powierzchnię zabudowy odpowiednio 661,68m2 oraz 620,78m2),


Opublikowano: 18 lutego 2014