Opracowanie koncepcji architektonicznej hotelu – trzy/cztery gwiazdki

Zapraszamy do złożenia propozycji państwa firmy w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej (funkcjonalno – użytkowej) dla projektowanego hotelu w Sandomierzu w standardzie trzech/czterech gwiazdek.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z poniższymi danymi:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej (funkcjonalno – użytkowej) dla projektowanego hotelu w Sandomierzu w standardzie trzech/czterech gwiazdek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945). Niniejsza koncepcja powinna umożliwić docelowe zaprojektowanie obiektu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.


Opublikowano: 18 lutego 2014