Wykonanie instalacji doziemnej gazu dla budynku usługowego

Firma, pilnie, poszukuje wykonawcy instalacji doziemnej gazu n/c ? 40 PE i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku usługowego w Łodzi.

Instalacja doziemna ma być wykonana z rur ? 40 mm i włączona do przyłącza gazowego śr/c DN 25 PE.
Instalacja będzie zakończona kurkiem odcinającym zlokalizowanym w szafce na budynku.
Instalację doziemną należy wykonać z rur polietylenowych.

Rury i kształtki łączyć przy pomocy elektrokształtek, elektrooporową.
Pionowy odcinek zabezpieczyć rurą filtracyjną.


Opublikowano: 18 lutego 2014

Wykonanie instalacji gazowej w nowym obiekcie gastronomiczno-hotelowym

Poszukujemy wykonawcy, który podejmie się wykonania instalacji gazowej w nowopowstającym obiekcie gastronomiczno-hotelowym w Łodzi.

Dokumenty techniczne, które posłużą Państwu do wyceny prześlemy drogą elektroniczną w odpowiedzi na Państwa zainteresowanie.

Bardzo prosimy o podanie ceny za robociznę.

Materiały dostarczamy we własnym zakresie.


Opublikowano: 18 lutego 2014