Zlecimy budowę drogi z kostki brukowej – ok. 800m2

Zlecimy budowę drogi z kostki brukowej – ok. 800m2:
– warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm,
– podsypka cementowo-piaskowa grubości 3-5cm,
– podbudowa z betonu B-15 grub. 25cm,
– warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego grub. 10cm,
– krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem według KPE 03.10 z zalaniem spoin zaprawą cementową,
– długość krawężników ok. 350m.


Opublikowano: 18 lutego 2014