Rodzaje kosztorysów budowlanych

kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, który określa kalkulację ceny na podstawie tak zwalanego przedmiaru lub obmiar robót i z wykorzystaniem ściśle określonych metody. Kosztorys stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą, ustalenia harmonogramu i zaplanowania prac, wyliczenia wartości realizowanej inwestycji.

 


Opublikowano: 25 marca 2014